Meny
  • DIN PARTNER VID FINMEKANIKVi är inriktade på legotillverkning för små och stora serier med hög precision och finish.

    Vi arbetar både mot den lokala och
    nationella marknaden.
  • KVALITÉ ÄR A OCH OKvalité är ett av våra ledord i verksamheten.
  • MODERN PRODUKTIONModern maskinpark i ändamålsenliga lokaler.
  • SKÄRANDE BEARBETNINGVi har moderna maskiner till vår skärande bearbetning.

Om oss

Weine, som är bolagets VD (grundare) är fortfarande verksam inom bolaget trots sin ringa ålder ( Född 1945 ) Har mycket erfarenhet och bistår med mycket råd och rön i vardagen.Mikael, son till Weine, driver bolaget idag rent funktionellt och står för visionen och framtidstron ihop med de övriga 4 anställda.

Vi kör idag som det är 3-skift  från Måndag morgon – Fredag middag  och är ett gott team som ställer upp och ser till kundens bästa alla dagar. Behöver vi finns vi alltid till tjänst även helger för att lösa kundens behov.